Základy pod plot

Podplotové plastové dílce

Informace o podplotových plastových dílcech naleznete zde

Lehký plotový základ

záhradní dílce