Plastové ploty

Popis produktu: 

plotPloty dodává firma K.O.S.-plastic z ušlechtilého tvrzeného PVC, kvalitativně shodného s materiálem používaným na výrobu plastových oken, který splňuje nejpřísnější evropské normy. Výhody použitého materiálu spočívají ve stálosti, nehořlavosti, odolávání povětrnostním vlivům a výborným mechanickým vlastnostem.

Barevná škála, ze které můžete vybírat, zahrnuje základní bílou barvu a dále odstíny imitace dřevěných povrchů s Renolit fólií.
Nabízíme profily o rozměrech: plotovky: 130x26mm,  70x22 mm a 100 x 30 mm u nosných profilů.

Pro zakončení samostatných plotovek se používá obloukových nebo plochých koncovek, které se do profilu lepí speciálním lepidlem. Nosný profil je vyztužen pozinkovaným nebo hliníkovým profilem a zakončen stejně jako plotovky plastovou záslepkou.

Firma K.O.S.-plastic  dodává  plotový systém vhodný ke zhotovení celých plotových polí mezi betonové, kovové, kamenné nebo i samostatné sloupky. Materiál použitý na oplocení může ladit i s ostatními prvky domu, kde je běžně používané dřevo. Stejný materiál je vhodný na balkóny, terasy, na vstupní vrata, branky neprůhledné zástěny, oddělení předzahrádky atd. Dále je možné tyto plastové výrobky firmy K.O.S.-plastic použít jako obklad na místo dřevěných desek na místech silně exponovaných vodou (např.: obložení domu na místech, kde je fasáda namáhána okolním silničním provozem).

Nemusíte se obávat že by tento materiál zničila například posypová sůl používaná v zimních měsících. Výrobek totiž odolává roztokům soli, louhu a kyselin dle ČSN EN ISO 10545-13.

Použití těchto plastových profilů nebo samostatných prvků je aplikovatelné i na jiné nosné konstrukce z oceli, dřeva, zdiva a podobně. Profily nedoporučujeme používat jako nosné ve stavbách, pokud není použita dostatečná ocelová výztuha, jinak není jejich využití nijak limitováno.

Díky vysoké kvalitě a odolnosti výrobků firma K.O.S.-plastic garantuje až pětiletou záruku na stálobarevnost výrobku!

Co lze objednat:

 • profily plotovky a nosného profilu možno dodat v bm do 6m délky,
 • dodání profilů nařezaných na požadované míry a samostatně krytky,
 • dodání kompletních smontovaných plotovek a nosných profilů jako stavebnice,
 • dodání celého smontovaného plotového pole, dle přání zákazníka.

Výrobky jsou garantovány certifikáty, které vydal TZÚS Praha, státem autorizovaná zkušebna č. 204. Všechny komponenty tohoto systému odpovídají platným normám.

Výrobky je možné dodat ve lhůtě od 14 do 30 dnů od podání objednávky.

Pokud nemáte možnost vlastní dopravy nabízíme smluvní dopravu (Geis, General Parcel), kterou si každý zákazník hradí po dohodě sám.

Všeobecně k montážím plotového systému

 • Pokud jste se rozhodli, že nakoupíte komponenty plotu a montáž si provedete sami je nutno dodržet několik základních postupů, které doporučujeme.

 • Na lepení koncovek používat lepidlo dodané, nebo doporučené dodavatelem (reklamace na odpadnutí koncovek nebudou akceptovány, pokud bude použito jiného než doporučeného lepidla).

 • Při návrhu sestavy plotu postupujte tak, aby plotovka, která bude přesahovat směrem nahoru nebo dolů od nosného profilu (jakýkoliv) nebyla větší než 25-30 cm. Pokud bude přesah větší, hrozí při vysokých teplotách průhyb konců plotovek (tuto vlastnost mají i dřevěné plotovky). Tuto důležitou radu mějte na paměti i při návrhu konkávních nebo konvexních oblouků! Nosné profily upevňujte ke kovovým držákům tak, aby otvor pro upevňovací šroub nosného profilu byl oválný ve vodorovném směru a mezera byla alespoň 2-3 mm na každou stranu. Ocelovou výztuhu uvnitř nosného profilu udělejte vždy o 5 mm kratší na každé straně. Nosný profil navrhněte tak, aby byl od sloupků, nebo zdí alespoň 5 mm vzdálen. Nikdy ho nemontujte „natěsno“.

 • Při přišroubování plotovek dodržovat postup a otvory předem předvrtat na průměry doporučené výrobcem.

 • Při dotahování šroubů (poslední před dosednutím) je třeba provádět tento úkon ručně tak, aby nedošlo k deformaci plotovky tahem šroubu. Při použití el. šroubováku se toto často stane.

 • Plotovky zásadně upevňovat na střed, kde je umístěno výztužné žebro.

 • Montáž plotovek započít vždy tak, aby první kus (případně pár) byl na středu. Od nich pokračovat do stran pole. Vyhnete se tím rozdílných mezer na koncích pole. Chyby při měření se sčítají a na konci pole vznikne součet chyb.

 • V případě upevnění za žebro zevnitř (šroub není vidět z předu) dotahovat šroub výhradně ručně, aby nedošlo ke stržení šroubem udělaného závitu ve hmotě.

 • Ochranou folii odstraňovat až když nebudete dále s dílci manipulovat - ochrana proti odření při manipulaci.

 • Ocelové výztuhy vložené do nosného profilu zhotovit o 10mm kratší, než je plastový nosný profil.

 • Plotový systém aplikovat tak, aby nebyl v dosahu tepelných (s vyšším sálavým teplem nad 75°C) zdrojů blíže jak 1m.

Tyto podmínky platí všeobecně pro práce s profily naší provenience a v případě nejasnosti je lepší informovat se přímo u dodavatele. 

Údržba a ošetřování

Systém nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Při znečištění blátem, trávou apod. stačí omýt tlakovou vodou, případně roztokem smáčedel běžných v domácnosti (JAR, PUR apod.). Pokud chcete po letech oživit povrch plotovek, můžete použít běžné autoleštěnky, která odstraní vzniklý oxid a oživí strukturu povrchu. Při odstraňování grafitů od sprejerů postupujte opatrně a používejte měkký hadr nasáklý ředidlem na bázi terpentýnu (ředidlo 6006). Povrch pak hned otřete suchým hadrem a naneste autoleštěnku. Při nejasné situaci se informujte u dodavatele.

Technologie výroby výrobků: Jde o produkty vyrobené extrudováním a vstřikováním.